Till huvudinnehåll

Biosfärkandidatur

Bild över Vindelälven

Lycksele kommun ingår i projektet Vindelälven-Juhtatdahka. Under perioden 2015-2018 pågår en kandidatur då Vindelälven fungerar som ett biosfärområde. Samtidigt förbereds en ansökan för Vindelälven ska bli ett av Unescos biosfärområden.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar, och visa goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidat ska vara en neutral arena och katalysator för hållbar utveckling i hela Vindelälvsdalen, ett område som utgörs av Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Föreningen ska verka genom samverkan.

Ambitionen är bland annat att bevara och utveckla områdets unika värden och förmedla landskapets identitet till människor som bor och verkar i Vindelälvsdalen samt besökare och bedriva lokalt arbete på ett sätt som bidrar till lösningar på globala utmaningar.

Bakgrund
Under 2013-2014 genomförde Länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Vindelälvskommunerna en förstudie som utredde Vindelälvens förutsättningar att fungera som ett biosfärområde.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Bertil Hagberg

Uppdaterad den 5 februari 2019