Till huvudinnehåll

Fair 2

Projektets namn: Fair 2         
Projektägare: Kvarkenrådet
Projektperiod: 2023-2024                               
Hemsida:FAIR 2 - Främjande av hållbar flygtrafik - Kvarkenrådet                  Kontakt: johanna.haggman@kvarken.org

Projektets övergripande mål är att leverera kunskap om efterfrågan på hållbara regionala flyg i ett gränsöverskridande perspektiv. Denna kunskap är nödvändig som underlag för framtida projekt om utveckling av hur man går till väga för att utveckla kommersiellt eller icke-kommersiellt baserade affärsmodeller för hållbart regionalflyg. Projektet är ett viktigt och strategiskt steg in mot att uppfylla partnerskapets befintliga ambition att vara en tidig anpassning av hållbara regionala flyg.

Det övergripande målet är uppdelat i två delmål:

  • Öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg. 
  • Öka medvetenheten om de möjligheter som hållbar regional luftfart skulle kunna ge invånare, företag och myndigheter.

PROJEKTPARTNERSKAP
LEAD PARTNER EU (huvudpartner)
Kvarkenrådet EGTS (ensam stödmottagare, EGTS).

FINANSIÄRER
Interreg Aurora, Lapplands landskapsförbund, Kvarkenrådet EGTS, FAB Kronoby Flyghangar, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Umeå kommun, Skellefteå Airport, Skellefteå Kraft, Luleå Business Region, Sundsvalls kommun, Into Seinäjoki, Länsstyrelsen Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, Region Västerbotten, MidtSkandia.

FAIR2_logo_tagline_black_small.png

interreg-Aurora.png

Uppdaterad den 6 mars 2024