Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


NiMR - Näringslivsutveckling i Möjligheternas region

Näringslivsutveckling i möjligheternas Region (NiMR) är ett samarbetsprojekt med kommuner inom Region 10 med målsättningen att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.

                                             

Målsättningen för projektet är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag. Projektet är treårigt och kommer att pågå under 2018-2021.

Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Det har därför definierats fem områden som särskilt viktiga för projektet att arbeta med. Målet är att ge ökad växtkraft i näringslivet.

5 insatsområden:

  • Komptensutveckling
  • Kapitalförsörjning
  • Större marknad
  • Generation och ägarskiften
  • Innovationer

Länk till mer information om projektet NiMR

Kontakt till projektledarna i Lycksele:

Marie Öhlund, Näringslivsutvecklare
Tel: 0950-164 22
Mobil: 070-308 02 62

Ingrid Sjöberg, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-325 78 68

Projekt NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region finansieras av kommunerna i region10, Region Västerbotten, och Tillväxtverket genom EUs Regionala fond.

Projektet är en fortsättning på projektet Möjligheternas Region, 2015-2018. Här kan du läsa mer kring slutresultatet av Möjligheternas region. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 april 2019