Till huvudinnehåll

LONA-projekt

bild på vatten fiskespö och kanot

I Lycksele pågår det flera lokala naturvårdssatsningar (LONA-projekt). Under 2018 arbetas det med kanotleder, vandringsleder och fiskeanpassning för funktionsnedsatta. Det finns även projekt för att öka friluftslivet samt naturtillgängligheten.

Projekten drivs av olika föreningar men Lycksele kommun är en sammanhållande länk och kontaktperson mot Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som delar ut projektmedel från Naturvårdsverket till olika satningar.

Målsättningen med lokala naturvårdssatsningar är att genomföra miljöinriktade åtgärder som höjer Lyckseles natur, kultur och folkhälsa. Projekten avslutas i december 2018.

Mer om de olika projekten

 • Kanotleder
  Inventera samt filma och marknadsföra kanotlederna Lycksbäcken, Örån, Paubäcken, Vindelälven, Maltån och Åman.

 • Vandringsleder
  Inventera och upprusta ett flertal vandringsleder i närheten av Lycksele tätort, bland annat Magdalenastigen, Poastigen, Kyrkstigen och Grivetjärnsleden. I projektet ska man även påbörja arbetet med att förlänga Öreälvselden från Örträsk till Bratten. Dessutom ingår uppskyltning av vandringsleder på samiska.

 • Fiskeanpassning för funktionsnedsatta
  Vid Långviken har träramper, bryggor och grillplats färdigställts under 2017 i syfte att erbjuda ett lättillgängligt put and take fiske. Premiär sker våren 2018.

 • Naturtillgänglighet
  Anläggning av vandringsstig och rastplatser i Rusbäcken/Rusträket, vid Kattisavans by.

 • Ökat friluftsliv
  Anläggande av båtlänning samt rast- och grillplatser inom Lycksele Fiskevårdsområde (FVO).

 • Ökad tillgänglighet
  Ökad tillgänglighet genom bland annat anläggande av parkeringsplats vid den gamla kvarnen vid Kvarnbäcken i Umgransele by.
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 april 2018