Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Framtid Region 10 - näringsliv

Målet med samarbetsprojektet inom Region 10 är att gemensamt hitta en långsiktigt hållbar lösning för näringslivsutveckling utifrån företagens behov.

Målet med projektet är:

  • att få fler och växande företag och tar del av samhällets näringsfrämjande insatser
  • att skapa en gemensam långsiktig modell för det näringsfrämjande arbetet i alla kommuner i Region 10
  • att utifrån genomförda kartläggningar veta hur samhällets stöd i olika former upplevs av företagen i Region 10.

Projektet ägs av Storuman Kommunföretag AB, har en styrgrupp som består av kommuncheferna i Region 10. Som stöd till projektet finns två referensgrupper, en bestående av näringslivs- och tillväxtcheferna i Region 10 och en bestående av representanter från den nationella nivån när det gäller företagsutveckling.

Projektet pågår fram till juli 2020 då målet är att vi gemensamt i Region 10 ska ha hittat en långsiktigt hållbar lösning för näringslivsutveckling utifrån företagens behov.

För mera information kontakta Projektansvarig:
Johan Duvdahl, 070/379 3115 eller Projektledare Johneric Halvarsson, 072/213 8494


Uppdaterad den 20 maj 2019