Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Digitala servicecenter Västerbotten

Öka medborgares digitala delaktighet och kompetens är målet med projektet. Genom att skapa digitala servicecenter, eRUM, i Lycksele, Storuman och Åsele kommer medborgare kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster som finns i dagens samhälle.

Förutsättningarna för service och kommunikation förändras mellan det offentliga och individen genom den pågående digitaliseringen. I projektet vill man skapa en instans med ansvar att bistå den enskilde med digitala frågor och ärenden. Ett digitalt servicecenter kan ses även som en vidareutveckling och samordning av service som i dag finns exempelvis på bibliotek, medborgarkontor och servicekontor.

Projektet Digitala servicecenter Västerbotten ska implementera idén med kommunala digitala servicecenter, eRUM, i anknytning till kommunbiblioteken i tre av inlandets kommuner. Totalt fyra eRUM kommer att skapas på orterna Storuman, Tärnaby, Lycksele och Åsele. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna. 

Det digitala servicecentret blir ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, och kan även vara en mötesplats mellan producenter av digitala tjänster och dem som tjänsterna är tänkta att användas av. 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten samt kommunerna Storuman, Lycksele och Åsele. Projektperioden är 20170101 - 20191231.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 april 2018