Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Demokratiprojekt Homa Bay County

Människor vid Victoriasjön i Homa Bay hämtar vatten

Lycksele kommun ska tillsammans med Homa Bay County utarbeta en plan för integrerad avfalls- och vattenhantering i området Homa Bay vid Victoriasjön, en av de fattigaste delarna av Kenya.

Elva svenska kommuner och regioner, däribland Lycksele, får dela på drygt 10,6 miljoner kronor för internationella demokratisamarbeten genom programmet Kommunala partnerskap. Det är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati som fördelar pengarna. Projektet är treårigt. 

Stärker lokala demokratiarbetet
Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att arbeta kring. Samtidigt som ett kommunalt partnerskap stärker det lokala demokratiarbetet ger det möjlighet till erfarenhetsutbyte. Denna samarbetsform höjer kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Så kan exempelvis Lycksele kommun genom sitt partnerskap med Homa Bay County utarbeta en allsidig plan för integrerad avfalls- och vattenhantering.

En viktig del för folkhälsan
Fungerande vatten- och avfallshantering är en viktig del för folkhälsan. I ett demokratiprojekt är det viktigt att ha fokus på övergripande frågor så som folkhälsa och jämställdhet för att nå ut till hela befolkningen och tillsammans skapa bättre förutsättningar. 

Uppdaterad den 10 november 2021