Till huvudinnehåll

Utbildningsdag - Vad innebär det att vara en samisk förvaltningskommun

Samiska flaggan

Lycksele är en samisk förvaltningskommun. I februari arrangeras utbildningsdagar i både Lycksele, Storuman och Sorsele om vad det  innebär att vara en samisk förvaltningskommun.

Utbildningsdagen riktar sig till politiker, tjänstepersoner, chefer och personal. Föreläsningarna är även öppen för allmänheten.

Tidsplan
11 februari Sorsele - Kulturhus (fd Folkets Hus)
12 februari Lycksele - Hotell Lappland
13 februari Storuman - Hotell Toppen

Program
08.30 - 09.00 Fika
09.00 Presentation av dagen
09.00 - 10.00 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Sametinget, Aina Negga
10.00 - 11.00 Goda exempel samisk äldreomsorg - Inger Fjellås, Sylvi Blind och Görel Parffa
11.00 - 12.00 Samisk matkultur i offentliga kök - Ann Sparrock
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Samisk barnomsorg - Carina Sarri
14.00 - 15.00 Renskötseln inom kommunen - Lokala samebyar
15.00 - 15.30 Fika
15.30 - 15.45 Avslut av dagen

Anmälan
Görs på www.asmevent.se/utb
Vänligen så snart som möjligt och senast den 27 januari.

Frågor kring anmälan
Välkommen att kontakta Tina Jonsson på eventbyrån ASM Event som har hand om vår bokning och deltagarservice på 073 - 817 89 28, tina.jonsson@asmevent.se

Frågor kring programmets innehåll
Lycksele: Veronica Labba på Lycksele kommun, 0950-166 27 eller veronica.labba@lycksele.se
Sorsele: Åsa Skum på Sorsele kommun på 070 - 346 01 93 eller asa.skum@sorsele.se
Storuman: Erika Fjellgren på 076 - 117 77 96 eller erika.fjellgren@storuman.se

Uppdaterad den 22 januari 2020