Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lämna synpunkter på skolutredning 2020/2021

Bild på elever som sitter vid skolbänkar

Höstterminen 2021 ska en ny skolorganisation träda i kraft i Lycksele kommun. Fram till och med den 3 mars kan du skicka in synpunkter på skolutredningen.

Tanken med samrådet är att du som medborgare, förälder, vårdnadshavare eller anställd ska få möjlighet att inkomma med dina synpunkter och åsikter för att skapa en så bred bild av frågeställningen som möjligt inför kommande beslut om hur framtidens skolorganisation ska se ut. Ambitionen är att alla som vill ska få tillföra utredningen sina synpunkter. Med det inte sagt att allas önskemål och krav kommer att uppfyllas.

Under perioden 21 februari - 3 mars har du möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen och dess innehåll. Synpunkterna skickas till skolutredning@lycksele.se, skriv Skolutredning i ämnesraden i e-postmeddelandet.

För att vi ska kunna ta hänsyn till dina åsikter krävs att du inte är anonym. Ditt namn och önskad kontaktmetod till dig måste framgå av meddelandet.

Här kan du läsa utredningen

Här kan du läsa mer om skolutredningen

Fotograf: Åsa Siller

Uppdaterad den 26 februari 2020