Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Håltagning i isen på Lycksträsket

Håltagning i isen på Lycksträsket

Lycksele avfall och vatten AB ska anlägga nya ledningar för dricksvatten och avlopp från Lyckan in till Lycksele tätort. Just nu gör NCC besiktning av Lycksträsket. 

Under vecka 3-5 genomför NCC arbete med förundersökning och besiktning av sjöbotten på Lycksträsket. Detta sker genom håltagning i isen för dykpersonal.

Det blir tio till tolv dykhål på en total sträcka av 1750 meter. Detta är startskottet på satsningen att förbättra vattenkvalitén i sjön.

Mer information om arbetet finns i genvägen till höger. 

Uppdaterad den 19 januari 2017