Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


E12:an vid Djupskolavan förstärks

Skanska arbetar vid Djupskolavan.

Vägbanken vid Djupskolavan säkras nu upp. Under de närmaste dagarna kommer stora mängder av fyllnadsmaterial att fraktas till platsen. 

På uppdrag av Trafikverket utför Skanska ett arbete i anslutning till Djupskolavan i centrum. Med hjälp av bergmaterial görs en tryckbank som innebär att vägbanken säkras upp.
- Det är ett riskreducerande projekt. Sjunker vägbanken spricker vägen och genom att motfylla säkras vägbanken upp, säger Ulf Olsson, produktionschef Skanska, Väg och anläggning Norr.

800 ton
Totalt sett ska tryckbanken innehålla 700-800 ton material. Arbetet vid E12:an beräknas pågå fram till slutet av nästa vecka.
- Allt grått ska gömmas bort. Tanken är att fylla över med matjord och skapa en gräsyta, säger Ulf Olsson.

Skanska har tidigare arbetat i byn Kattisavan där man ordnat ett erosionsskydd.  

Uppdaterad den 16 maj 2017