Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information om corona-viruset och covid-19

Folkhälsomyndighetens säger att
det finns en mycket hög risk för
spridning av corona-viruset i Sverige.

Region Västerbotten har också sett att
att det finns en allmän
smittspridning i Västerbotten.
Det betyder att det finns fall av
sjukdomen covid-19 där man
inte har kunnat hitta källan till smittan.

Rekommendationer från myndigheterna

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk,
  till exempel om du har
  snuva, hosta eller feber.
  Stanna hemma även om du
  bara känner dig lite sjuk.

  Vänta minst 2 dygn efter att du
  blivit frisk innan du går tillbaka till
  jobbet eller skolan.

 • Det är extra viktigt att
  du som arbetar inom äldre-omsorg och
  vård av äldre eller andra riskgrupper
  inte går till jobbet om du känner dig sjuk.

 • Du ska inte besöka anhöriga på
  sjukhus och äldreboenden.
  Använd andra sätt att hålla kontakten,
  till exempel telefon.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

 • Personer över 70 år bör begränsa
  sina sociala kontakter.

 • Utrikesdepartementet (UD) avråder från
  icke nödvändiga resor till alla länder.

 • Fundera på om din resa inom Sverige
  verkligen är nödvändig.
  Du måste kunna ta hand om dig själv ifall
  du blir sjuk på resan.

  Om du tillhör en riskgrupp bör du
  tänka på riskerna med
  att resa och att ta emot besök.

 • Det är viktigt att det du gör
  bygger på rätt information.
  Var käll-kritisk och sprid inte
  falsk information.

 • Varje person har ett ansvar.
  Du är skyldig att följa myndigheternas
  restriktioner och rekommendationer.

 • Regeringen har beslutat att
  det är förbjudet att anordna
  allmänna sammankomster och offentliga
  tillställningar med fler än 50 deltagare.
  Det gäller i hela Sverige.

Besöksförbud på äldreboenden
Regeringen har beslutat om
besöksförbud på alla äldreboenden i Sverige.
Det är för att förhindra spridningen
av sjukdomen covid-19.
Använd andra sätt att hålla kontakten med
dina anhöriga, till exempel telefon.

Viktigt att skydda de äldre
Till dig som är över 70 år:

 • Undvik nära kontakter och folksamlingar
  till exempel i affärer, i kollektivtrafik eller
  i andra offentliga lokaler.

 • Du kan ta en promenad och
  vistas utomhus.

 

Till dig som vill besöka en släkting eller
vän som är över 70 år

 • Du ska inte besöka anhöriga på
  sjukhus och äldreboenden.
  Använd andra sätt att hålla kontakten,
  till exempel telefon.

 • Avstå helt från besök om
  du känner dig sjuk.

Hör gärna av dig via telefon eller
genom digitala kanaler.

Mer information
Det är mycket hög belastning på både
telefon-tjänsten 1177 Vårdguiden och
informationsnumret 113 13.
Det gör att det blir långa väntetider.
Sök därför i första hand information på
myndigheternas webbplatser.

Det här gör kommunen
Lycksele kommun följer noga utvecklingen och
agerar efter myndigheternas rekommendationer.
Kommunen har regelbundet möten med
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Lycksele kommun agerar nu för att
hantera en ökad smittspridning.
Bland annat tas riskanalyser fram för alla
samhällsviktiga verksamheter i kommunen.

Förskola, skola och vuxenutbildning

 • Från den 18 mars sker skolverksamhet på
  Utbildningscentrum via
  distans- eller fjärrundervisning.

 • Gymnasiesärskolan och LärVux har från
  och med den 23 mars undervisning som
  vanligt på Tannbergsskolan.

 • Skärpta hygien-rutiner har införts för
  matservering inom för- och grundskola.

Elever som är friska ska gå till skolan och
barn som är friska kan gå till förskolan.

Vård och omsorg

 • Det är skärpta besöksrutiner till
  särskilda boenden.
  Du som är anhörig ska inte
  besöka sjukhus och äldreboenden.
  Använd andra sätt att hålla kontakten,
  till exempel telefon.

 • Stugträffen, öppen dagverksamhet på
  Skyttens äldreboende, samt
  Solbackens dagverksamhet är
  stängd tillsvidare.
  Antalet växelvårdsplatser har minskats.

 • Tänk på att personer över
  70 år rekommenderas att hålla sig
  hemma för att undvika smitta.

Övriga verksamheter
De flesta av kommunens verksamheter är
öppna om inget annat meddelas.
Det gäller till exempel simhallen och
andra fritids-anläggningar.

Möten och evenemang
Regeringen har fattat beslut om att
begränsa möjligheten till allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar.
Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen
innebär ett förbud mot alla allmänna
sammankomster med mer än 50 deltagare.

Hur ser Lycksele kommuns
beredskap ut?
Kommunen följer utvecklingen noga och
har en krislednings-organisation som
arbetar efter olika krisplaner.
Krislednings-organisationen går igenom
läget i kommunens egna verksamheter,
stämmer av vilka frågor som kommer och
tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs.
Gruppen har nära kontakt med Länsstyrelsen,
Region Västerbotten och andra aktörer.

Vad händer om en anställd på
Lycksele kommun smittas?
Lycksele kommun uppmanar personal som
har symptom på sjukdom att
stanna hemma från arbetet.

Varför stänger inte
Lycksele kommuns skolor och
förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget
att inte stänga skolor och förskolor.
Lycksele kommun följer
dessa rekommendationer.
Vi följer kontinuerligt förändringar som sker.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 april 2020