Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Språk-förskola

I Lycksele kommun finns en
språk-förskola som heter Pippi.

I språk-förskolan går barn som har svårt att prata.
Det är en logoped som avgör om barnet behöver
gå i språk-förskola.

På språk-förskolan gör barnen samma saker som
barnen på andra förskolor,
och de tränar också på att prata.
Personalen hjälper barnen att träna sitt språk,
de pratar tydligt och använder tecken och
bilder när de pratar.
Barnen leker mycket för att träna på att 
prata och umgås med andra barn.

Språk-förskolan finns på Furuviks förskola.
Språk-förskolan följer samma läroplan som
andra förskolor för vad barnen ska lära sig.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 maj 2018