Till huvudinnehåll

Lyckseles centrum ska bli mer attraktivt

Överblick av centrum

Just nu pågår ett långsiktigt arbete för att förbättra offentliga miljöer i centrum. Med hjälp av olika åtgärder vill vi skapa ett centrum som är attraktivt och inbjudande - en plats där människor som bor eller besöker centrum vill vistas. 

Attraktiva mötesplatser
För att skapa ett attraktivt centrum fokuserar arbetet på den attraktiva mötesplatsen. Genom att skapa trivsamma offentliga miljöer, där människor vill vara, skapas folkliv och rörelse. Det skapar i sin tur förutsättningar för företagande, handel, service och kultur, alla vitala komponenter i ett attraktivt och myllrande stadsliv.

Olika typer av insatser
Utvecklingsåtgärder i offentliga miljöer kan ske med både små och stora medel och är mer eller mindre komplexa att genomföra. Generellt har permanenta och långsiktiga åtgärder mer inverkan på upplevelsen av rummet och dessa kräver mer omfattande utredningar. Det kan exempelvis handla om att påverka flöden, gatustruktur, byggnader, arkitektur, parkering och trafik.

Under tiden det långsiktiga utredningsarbetet pågår är det viktigt att kontinuerligt och efter behov utveckla de offentliga miljöerna med enklare åtgärder. Som exempelvis fler och förbättrade sittplatser, mer grönska i offentliga miljöer eller nya sopkärl.

Attraktiva Lycksele
Det pågår just nu ett bredare utvecklingsarbete i kommunen där centrumutveckling ingår som ett av 10 insatsområde. För att läsa mer om de olika insatsområdena och aktuell information klicka på genväg till höger.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 oktober 2019