Till huvudinnehåll

Verkmästaren 1

Myndighetsnämnden har lämnat planbesked om att upphäva tomtindelningsplan för fastigheten Verkmästaren 1.  

Planen ligger inom Lilltjärns industriområde och för Verkmästaren 1 finns även en antagen detaljplan, där beslut om antagande togs 9 juni 1981 §94. Fastigheten är privatägd. 

SyfteSyftet med upphävande av tomtindelningsplanen är att den fastställer nuvarande gränser för fastigheten Verkmästaren 1 och hindrar avstyckningar. Att upphäva tomtindelningsplanen betyder inte att någon användningsbestämmelse i detaljplanen ändras. 

Uppdaterad den 21 september 2022