Till huvudinnehåll

Återvinningsstationer

Förpackningar av olika materialslag

I kommunen finns 17 återvinningsstationer (ÅVS) avsedda för hushållen. Hushållen lämnar där sina utsorterade och rena förpackningar av hård-/mjukplast, metall, papper, färgat/ofärgat glas och tidningar. 

Avfallet utgör en belastning för samhälle och natur och behöver begränsas. Lagar och regler för avfallshanteringen förändras succesivt i riktning mot ökad återvinning och återanvändning.

Syfte med insamling
Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta i någon form av ny resurs. Med materialåtervinning och energiutvinning ska vi även lära oss att utnyttja olika material bättre och effektivare.

Ansvarig
Ansvarig för återvinningsstationerna är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI). Ägare till FTI är de fem materialbolagen Metallkretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. I FTI:s och materialbolagens styrelser finns representanter från förpacknings- och tidningsindustrin, handeln och branschorganisationer.

Återvinningsstationerna enbart för hushållens förpackningar och tidningar
På återvinningsstationen lämnar hushållen sina rengjorda och sorterade förpackningar. Företag och verksamheter har antingen fastighetssnära insamling eller lämnar sina förpackningar på återvinningscentralen (ÅVC).

Synpunkter om städning eller tömning
Man kan lämna synpunkter om städning/tömning både via telefon, mail och hemsidan, se till höger under kontakt, samt även få svar på frågor om sortering av förpackningar och tidningar. 

Materialslag
Tidningar/returpapper, pappers-, plast, metall- och glasförpackningar är de materialslag som ska sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation. Se kolumnen till vänster, där finns information.

Placering av återvinningsstationerna i Lycksele kommun

Här kan du söka efter din närmaste återvinningsstation: www.fti.se 

Lycksele landsbygd     Lycksele tätort
Hedlunda Forsdala - Glastjärnsvägen
Knaften Villaryd - Villarydsvägen/Glasbergsvägen
Bratten Centrum - Magasingatan
Örträsk, Västra Södermalm - Knaftvägen/Linnévägen
Kattisavan Södermalm - Prästbolsvägen/Tunnelgatan
Björksele Furuvik - Industrivägen/Anläggarvägen
Rusksele Hällan - Klippstigen/Bergsstigen
Kristineberg Norrmalm - Envägen (ICA)
   

Placering av återvinningsstationerna på återvinningscentralen

Lycksele
Kristineberg
Örträsk, Östra

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: FTI

Uppdaterad den 19 september 2022