Till huvudinnehåll

Träningsskola

Träningsskola är en särskild inriktning inom grundsärskolan. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller dela av utbildningen i ämnen

Istället för enskilda ämnen har träningsskolan kursplaner för de fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.

Träningsskolans årskurs 1-6 finns på Forsdalaskolan och årskurs 7-9 på Tannbergsskolan.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 20 december 2016