Till huvudinnehåll

Lärvux

Lärvux riktar sig till personer över 20 år och som behöver mer tid för att lära sig saker på grund av utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada i vuxenålder.

Målet är att ge möjligheter för dessa personer att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personlig utveckling.

Lärvux bygger vidare på personens tidigare kunskaper och all undervisning utgår från personens behov och intressen.

Utbildningen är förlagd på Tannbergsskolan. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 februari 2017