Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Landsbygdsstrategi

Arbetsprocessen för att ta fram den en kommunal landsbygdsstrategi tar avstamp i det arbete som legat till grund för den lokala serviceplanen men kommer också att ske parallellt med en översyn av kommunens skolorganisation. Allmänna beredningen bjuder in till dialogmöten under hösten.

Ett utkast till strategin har tagits fram som ett underlag för den fortsatta dialogen där avsikten är att koppla ihop den redan genomförda medborgardialogen i arbetet med serviceplaner med en fördjupad dialog med samma grupperingar som involverades i samband med upprättande av serviceplanen.

Läs missivet
Till utkastet för landsbygdsstrategi finns ett missiv, ett bifogat brev, där man beskriver mer kring arbetsprocessen och att utkastet är ett förslag som kan komma att omarbetas i stor utsträckning.

Dialogmöten
Örträsk, torsdag den 29 augusti klockan 18.30 i lokal Pärlan.
Kristineberg, torsdag den 12 september klockan 18.30 i lokal Tornégården.
Rusksele, torsdag den 19 september klockan 18.30 i lokal Resturang 363.
Kattisavan, torsdag den 26 september klockan 18.30 i lokal Chilla Inn.
Bratten, torsdag den 3 oktober klockan 18.30 i lokal Folkets hus.

Punkter inför dialogmöten
Inför dialogmötena vill vi att ni läser igenom utkastet till strategi och funderar över följande:

  • Anser ni att strategin är relevant för utvecklingen av er närliggande landsbygd?
  • Finns det något i målen som ni saknar eller som ni tycker känns överflödigt?
  • Hur ser ni på skolans betydelse för orten och omkringliggande landsbygd?
  • Vilka möjligheter och risker kan finnas med skolans kvalitet i fråga om behöriga lärare, antal elever per klass med mera?
  • Är bokbussen en lämplig serviceinrättning att nyttja för ökad kommunal närvaro utanför tätorten, och hur bör den i så fall användas?
  • Finns något annat som ni vill tillföra eller ta bort ur dokumentet?
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 augusti 2019