Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Jämställdhet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Jämställdhet är ett politiskt mål som Lycksele kommun arbetar med att förverkliga.

Lycksele kommuns jämställdhetsarbete består dels av jämställdhetsintegrering samt arbete med jämställda arbetsplatser. Jämställdhetsintegrering är en nationell antagen strategi, som innebär ett långsiktigt arbete där jämställdhet integreras i kommunens alla verksamheter, från planering och genomförande till uppföljning och utveckling av verksamheterna. Målet med jämställdhetsintegrering är att kommunens medborgare erbjuds likvärdig service oavsett om du är kvinna eller man, tjej eller kille.

Lycksele kommuns arbete med jämställda arbetsplatser sker utifrån kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan. Syftet med planen är att främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet hos Lycksele kommun som arbetsgivare. Kommunens utgångspunkt är att jämställda villkor för kvinnor och män skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet.

Ett av Lycksele kommuns övergripande mål är lika villkor för kvinnor och män, detta innebär att jämställdhetsarbetet ska ske ute i kommunens alla verksamheter.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019