Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Införandet av LOV (Lagen om valfrihet)

Bild på händer

Kommunfullmäktige i Lycksele har beslutat om införandet av lagen om valfrihet (LOV) inom stöd, vård och omsorg. Här finns information och frågeställningar runt valfrihetssystemet. 

LOV är en frivillig lag som kommunen kan tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Lagen är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU). Även om LOV innebär att fler aktörer utför tjänster så är kommunen fortfarande ytterst ansvarig för verksamheten och ska följa upp alla utförare och garantera kvaliteten.

Mejla dina frågor
Det är också kommunens ansvar att informera om de olika utförarna så att kunderna ska kunna bilda sig en uppfattning om vilket alternativ som passar just dem bäst. Kommunen erbjuder alltid ett ickevalsalternativ för den som inte kan eller vill välja. Har du några frågor runt LOV så är du välkommen att mejla dem till lov@lycksele.se
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 27 januari 2021