Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Projektet Attraktiva Lycksele

Samordningen av arbetet finansieras via projektet "Attraktiva Lycksele" som pågår från den 1 juli 2019 till den 31 december 2020. Projektet medfinansieras av Region Västerbotten och via statsstödspengar.

Målet med projektet är att med aktiviteter och samordning inom utvalda insatsområden öka tillväxten i Lycksele.

Några av de aktiviteter som ska genomföras i projektet är:

Starta igång arbetet med inflyttarservice där information om jobb, boende och annat viktig finns tillgängligt om man vill flytta till Lycksele kommun.

Anordna besök på Universitet från årskurs 6-9

Tillsammans med Handelskammarens projekt arbetsmarknadskunskap genomföra inspirationslektioner i klass 8

Att genomföra aktiviteter för platsvarumärket Lycksele staden i Lappland

Kontakta projektledaren Linda Algotsson för mer information om projektet

 

Uppdaterad den 13 februari 2020