Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Utveckla näringslivet

Ett attraktivt Lycksle ska bjuda på ett rikt och spännande näringsliv där det ska finnas goda möjligheter att driva, etablera och starta företag. Arbetet med insatsområdet utförs av näringslivsrådet och med det näringslivsprogram som finns framtaget.

I näringslivsprogrammet finns en handlingsplan som ger en gemensam syn på hur vi tillsammans ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för företagande i Lycksele genom ett förbättrat företagsklimat. En plan där ansvaret för både planeringen  och genomförande av aktiviteten är definierat.

 

Uppdaterad den 30 oktober 2019