Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Tannen arena och fritidscenter

I ett attraktivt Lycksele ska tillgången till fysisk aktivietet för alla vara stort. 

På Tannen arena verkar många olika föreningar och erbjuder ett stort utbud av sportaktivieter och arrangemang. Arbetsgruppen består av föreningar som verkar inom området där man gemensamt arbetar för att utveckla och förbättra förutsättningarna  för området.

Tillsammans har föreningarna prioriterat insatser på området som även påbörjats med ombyggnation av cafe och omklädningsrum på ishallen. 

Uppdaterad den 21 november 2019