Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Marknadsföringsstrategi

Ett attraktivt Lycksele ska kommunicera en bild av orten som känns genuin, välkomnande och tillgänglig.

Arbetet har fokuserat kring värden och på vilket sätt man marknadsför Lycksele utåt. Tillsammans med hjälp av konsulter har man tagit fram ett förslag på nytt platsvarumärke som profilerar Lycksele och lyfter de unika tillgångar och kvaliteter som finns. Ett förslag på ny logga för Lycksele har också tagits fram som på ett bättre sätt kan användas för att lyfta platsvarumärket. Förslaget presenteras och diskuteras i olika grupperingar och beslut kring nytt platsvarumärke fattas av kommunfullmäktige i december.

Uppdaterad den 30 oktober 2019





Kontakt


Gunilla Sjögren

kommunikatör Lycksele kommun