Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Lyckseles vardagsrum

Ett attraktivt Lycksele erbjuder bra livsvillkor för medborgarna i kommunen med många möjligheter att utvecklas på sin fritid och möjligheter till naturliga och attraktiva mötesplatser.

En plats i Lycksele som idag erbjuder många olika sätt att nå livskvalitet genom aktivteter och möten är området mellan centrum och resecentrum.- Som i folkmun kallas "Lycksele vardagsum". Här finns badhus, bowling, bibliotek, kulturaktivteter, café, bio och fler fritidsaktivieter samlat.

I insatsområdet deltar aktörer som på olika sätt ansvarar för verksamheter och aktivteter inom området. Det finns en stor potential att gemensamt utveckla området med fler aktivteter för att skapa attraktivare mötesplatser för medborgarna i Lycksele. Tillsammans jobbar vi för att förverkliga detta.

Uppdaterad den 1 november 2019