Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Livslångt lärande

Ett attraktivt Lycksele erbjuder bra utbildning inom för, grund och gymnasieskola och bra möjligheter för vidareutbildning. Kompetensförsörjning är en stor utmaning och är ett hinder för tillväxt, därför är arbetet för gemensamma insatser vad gäller utbildning väldigt viktiga.

I insatsområdet deltar aktörer från olika organisationer som arbetar med utbildning. I gemensamma diskussioner har frågor lyfts kring vad som påverkar val av utbildning, vilket resultat man får och om man väljer att vidarutbilda sig. Hur påverkar inställning, kultur och marknadsföring roll?

I Lycksele kan vi exempelvis se att endast 25% väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet där riksnittet ligger på 40%.

Idag finns idéer på gemensamma insatser för kompetensförsörjning, några av dessa kommer påbörjas under 19/20. Läs mer i flikarna till höger

 

Uppdaterad den 30 oktober 2019