Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Folkhälsa

Ett attraktivt Lycksele erbjuder bra livsvillkor för sina medborgare genom att stötta hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att förbättra hälsa

I arbetsgruppen har man diskuterat och lyft viktiga frågor som påverkar folkhälsan i Lycksele. Ett exmpel på en insats som planeras genomföras är frukostservering på skolorna och visa på vikten av att äta frukost för att må bra.

Uppdaterad den 30 oktober 2019

Kontakt


Elin Larsson

Handläggare folkhälsa,jämställdhet och tillgänglighet