Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Centrumutveckling

I ett attraktivt Lycksele ska det finnas ett centrum som är inbjudande för alla och det ska vara en mötesplats som man vill återkomma till. 

Lyckseles centrum ska vara en attraktiv mötesplats och skapa goda förutsättningar för företagande och ett myllrande stadsliv. Arbetet i insatsområdet genomförs i samarbete mellan olika aktörer. I menyn kan du läsa om arbetet med handels och centrumutveckling som Gold of Lapland driver.

 

Uppdaterad den 21 februari 2020