Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Attraktiva boenden/översyn av planer

Att kunna erbjuda attraktiva boenden och bra lägen för bostadsbyggande är centrala för en orts tillväxt.  

Arbetsgruppen för insatsområdet består av privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans har man diskuterat och vill hitta gemensamma insatser för att öka attraktivteten kring boendemiljöer i Lycksele.

Nytt bostadsöfrsörjningsprogram
Lycksele kommun har  tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för att bättre kunna planera och hantera efterfrågan på bostäder. Ett av målen med programmet är att planer och tomter ska finnas för bostadsbyggande i attraktiva lägen. 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 oktober 2019