Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Insatsområden

Tio insatsområden har lyfts som viktiga för arbetet med att höja Lyckseles attraktivitet. 

Dessa insatser är:

  • Utveckla näringslivet
  • Centrumutveckling
  • Tannen Arena och fritidscenter
  • Gemensam rekrytering
  • Marknadsföringsstrategi
  • Attraktiva boenden/översyn av planer
  • Innovationscenter för landsbygden
  • Folkhälsa
  • Livslångt lärande
  • Lyckseles vardagsrum

Inom nästan alla insatsområden finns arbetsgrupper som tar fram gemensamma strategier och aktiviteter för att göra Lycksele mer attraktivt. Det finns en stor ambition av transparens för att alla ska dela med sig av vad som redan är på gång.

Arbetsgrupperna består av deltagare från hela samhället. Läs mer om insatsområdena, vad som är på gång och vem du ska kontakta inom respektive område för mer information, i menyn.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 april 2021