Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Insatsområden

10 insatsområden har lyfts som viktiga för arbetet med att höja Lyckseles attraktivitet. Dessa insatser är:

Utveckla näringslivet
Centrumutveckling
Tannen Arena och fritidscenter
Gemensam rekrytering
Marknadsföringsstrategi
Attraktiva boenden/översyn av planer
Innovationscenter för landsbygden
Folkhälsa
Livslångt lärande
Lyckseles vardagsrum

Inom nästan alla insatsområden finns arbetsgrupper som tar fram gemensamma strategier och aktiviteter för att göra Lycksele mer attraktivt. Det finns en stor ambition av transparens för att alla ska dela med sig av vad som redan är på gång.

Arbetsgrupperna består av deltagare från hela samhället. Läs mer om insatsområdena, vad som är på gång och vem du ska kontakta inom respektive område för mer information, till vänster.

Uppdaterad den 1 november 2019