Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bakgrund

Människor i grupp

Det finns mycket att vara stolt över i Lycksele men det finns även stora utmaningar. Vissa enklare att ta sig an och andra betydligt svårare att bemästra. Nyckelordet för att hantera dessa är samverkan - samverkan mellan olika samhällsaktörer.

För att skapa en gemensam bild av det framtida attraktiva Lycksele och hur vi ska ta oss dit bjöd Lycksele kommun in olika aktörer att vara med och påverka framtiden.

Konkret handlingsplan
Det fanns en stor spännvidd på expertis, kunskap och perspektiv bland det 70-tal personer som deltog i den tredagars workshop som Lycksele kommun anordnade i maj.

Under workshopen diskuterades frågor som; Vilka har varit de tre viktigaste händelserna för att göra Lycksele attraktivt? Vad är du mest stolt över i Lycksele? Vad är du minst stolt över? Vilka värden är du beredd att kämpa för och vilka mål vill du uppnå?

Gemensam grund
Först skapades en gemensam grund som sedan resulterade i insatser som ska lyfta Lycksele. Arbetet under dessa dagar har nu mynnat ut i en handlingsplan för det attraktiva Lycksele.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 april 2021