Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Attraktiva Lycksele

Norrsken över Lycksele stad

Lycksele kommun står inför nya möjligheter och tillsammans med en mängd olika aktörer arbetar vi för att utveckla Lyckseles attraktivitet.

1 juni 2017 släppte Arbetsförmedlingens generaldirektör nyheten att myndigheten skulle etablera ett kundcenter i Lycksele med 100 nya medarbetare – samtliga akademiker. Efter det har flera positiva nyheter om Lyckseles starka arbetsmarknad rapporterats. Den starka arbetsmarknaden ställer även kommunen och regionen inför nya och bitvis unika utmaningar.

Arbetar tillsammans
Lycksele förväntas bryta en 40-årig nedgående trend och skapa tillväxt och inflyttning. För att möta och ta tillvara denna möjlighet har Lycksele kommun krokat arm med en mängd olika aktörer i samhället för att säkerställa att vi tar vara på möjligheten på ett optimalt sätt. Tio insatsområden har valts ut där arbetet för ett attraktivare Lycksele pågår.

Projekt-"Attraktiva Lycksele"
Samordningen av arbetet som pågår inom attraktiva Lycksele finansieras via projektet Attraktiva Lycksele som medfinansieras av Region Västerbotten och via statsstödspengar. Läs mer om projektet i menyn.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Markus Eriksson

Uppdaterad den 6 april 2021

Kontakt


Kommunikatör