Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga händelser. Det kan exempelvis varna vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. 

Varningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm eller flyglarm om Svergie skulle råka i krig. Systemet testas fyra gånger om året.

Så låter larmet
Signalen hörs i sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan. När faran är över hörs en annan längre signal. Signalerna provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Så gör du
När du hör signalen ska du:
Gå inomhus
Stänga alla dörrar, fönster och ventilation
Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV
Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

113 13
113 13 är Sveriges nationella informationsnummer som du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas på 113 13 är verifierad. Den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Dit ringer du när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.

Tänk på att...  
Vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids.
Medverka aldrig till att osanna uppgifter sprids.
Se till att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio hemma.
Ring bara larmnumret 112 om du befinner dig i ett nödläge.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2019