Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Krisberedskap och civilt försvar

Brand i skogsmiljö

Att förbereda sig för kris och hot om krig

Lycksele kommun har ett ansvar att skapa förutsättningar att klara en kris och hot om krig inom hela kommunens geografiska område. Detta innebär att ansvaret är bredare än att lösa de interna verksamhetsutmaningarna vid kris och hot om krig. Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar utgår ifrån de grundläggande principerna närhetsprincipen, likhetsprincipen och ansvarsprincipen. Arbetet syftar till att förebygga och minska konsekvenser av kriser och krig med målsättningar att rädda invånares liv, säkerställa demokrati och rättssäkerhet.

Vi behöver rusta oss själva, vi behöver rusta samhället, och vi behöver vara förberedda. 

 

 

Arbetet blir aldrig färdig, utan kan bara förbättras. 

Tillsammans blir vi förberedda! 

Hela Sverige tillsammans-en liten film om Sveriges krisberedskap och civilt försvar

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 28 september 2021