Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Försoningscermoni

Texten försoningscermoni och symbolenför försoning som elever skapat

Datum: 09 augusti 2019

Tid: 13:00

Ort: Lycksele

Plats: Gammplatsen

Kontakt: Projektledare Adriana

Kontakt tel: 0950-166 00

Kontakt e-post: adriana.aurelius@lycksele.se

Morgonen den 9:e augusti kommer museerna att köra de 25 näveraskarna med kvarlevor till Lycksele för att överlämna dem till de efterlevande, till samhället och till jorden. Ceremonin håller på från klockan 13.00 och avslutas mellan 15.00-16.00.

Alla är välkommen att delta i cermonin, ingen föranmälan krävs. Valfri högtidlig eller festlig klädsel, något du känner dig fin i. 

Allmänheten samlas stax innan 13.00 vid entrén till Gammplatsens bygata för att invänta och välkomna kortegen med kvarlevorna som kör till Lycksele från Umeå. De föreningar eller personer som vill hålla svenska flaggor, samiska flaggor eller föreningsflaggor för att visa sin närvaro är välkomna att ställa upp sig framför entrén.

Funktionärer
Funktionärer finns på plats för att informera gästerna. De kommer att ha svarta västar med försoningssymbolen på. Vill du hjälpa till som funktionär den 9 augusti eller vid förberedelserna den 8 augusti kan du ta kontakt med Adriana.

Cermoniprogram

12.45 Uppställning med fanor

13.00 Kortegen anländer
Tåget med kvarlevorna går in till cermoniplatsen.

13.20 De döda välkomnas tillbaka
Traditionell jojk.
Tal av Roland Sjögren, Lycksele kommun, biskop Åsa Nyström, Svenska kyrkan - Luleå stift och Paulus Kuoljok, Sametinget. 
Talen hålls från de levande till de döda och ceremonin är inte religiös. Svenska kyrkan deltar i ceremonin då detta varit en begravningsplats under kyrkans ansvar.

14.00 Överlämnande till vilojord
Kvarlevorna överlämnas till jorden på gamla kyrkogården av 25 bärare. Efter nedsänkningen finns det möjlighet för de som vill visa sin sympati och omsorg om de döda att hälla en skopa jord över askarna. Dessa ställer upp sig efter tåget med askbärarna.

Kvarlevor och föremål från gravarna överlämnas till jorden av 26 askbärare. Efter nedsänkningen kan de som vill visa sin sympati och omsorg hälla en skopa jord över askarna. De som vill göra så, ställer upp sig efter tåget med askbärarna och följer sedan stavbärande marskalkar in till kyrkogården.

Den som vill kan ta med en skopa jord eller en mindre sten från sitt hemområde för att sammanlänka viloplatsen och de som ligger där, till alla de områden som människor levt och verkat i.

De levandes tal till de levande
Efter nedsänkningen samlas alla framför scenen. Tal kommer bland annat framföras av Lycksele kommun, Statens Historiska museer, Australiens ambassad, Kulturrådet och Sameföreningen.

Tillgänglighet
Tillgängligheten till gamla kyrkogården är svår för hjulburna och hjulun­derstödda personer, då det endast är en upptrampad stig. En storbilds-tv vid scenen kommer därför att visa det som sker inne på gamla kyrkogården så att de som står kvar på ceremoniplatsen kan följa med i det som händer.

Gammplatsområdet är öppet
Skogsmuseet, Hembygdsgillet och Líksjuon Sámiensiäbrrie håller
Gammplatsen öppen för ceremonideltagarna. Ruselegården öppnar
10.00 för fikagäster och börjar servera lunch mellan 11.00 och 14.00.

Vi hälsar dig välkommen!

Uppdaterad den 7 augusti 2019