Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

100 nya jobb

I projektet ska vi jobba fram en modell som möjliggör att ändra arbetssättet för en omvänd samhällsutveckling i vårt fall från en krympande kommun till att tillvarata möjligheterna kring en statlig etablering och tillväxt.

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket:

  • Processledning
  • Attraktivare Lycksele
  • Samhällsplanering
  • Kompetensförsörjning

Projektet pågår från 1 januari 2018 till 30 juni 2019. Finansiärer i projektet är Region Västerbotten och Lycksele kommun.

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 17 januari 2019