Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kommunfullmäktige

Fullmäktigeledamöter

Kommunfullmäktige, med sina 31 ledamöter, är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten som exempelvis budget, skatt samt mål för verksamheten. 

I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. 

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer även ledamöter till dessa. Även kommunstyrelsen, som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi, utses av kommunfullmäktige. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 april 2020