Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samiska rådet

Enligt 5 § ska förvaltningskommuner ge de nationella minoriteterna möjlighet till samråd och inflytande i frågor som berör dem. I Lycksele kommun finns ett samiskt råd som bildades 2011-10-06. Rådet består av representanter för samebyar, förening och Lycksele kommun. Arbetsordningen har fastställts av kommunfullmäktige.

Representerade samebyar

 • Grans sameby
 • Rans sameby
 • Ubmeje Tjeälddie
 • Vapstens sameby

Representerade föreningar

 • Lycksele sameförening
 • Álgguogåhtie - umesamer i samverkan
 • Vaapsten Sïjte
 • Vadtejen Saemiej Síjte

Representanter Lycksele Kommun

 • Kommunstyrelse, Roland Sjögren (KD)
 • Utbildningsnämnd, Louise Lindqvist (L)
 • Myndighetsnämnd, Kurt Fällman (L)  
 • Socialnämnd, Eva Stuge (M)
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 mars 2021