Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Samiska rådet

Enligt 5 § ska förvaltningskommuner ge de nationella minoriteterna möjlighet till samråd och inflytande i frågor som berör dem. I Lycksele kommun finns ett samiskt råd som bildades 2011-10-06. Rådet består av representanter för samebyar, förening och Lycksele kommun. Arbetsordningen har fastställts av kommunfullmäktige.

Representerade samebyar

 • Grans sameby
 • Rans sameby
 • Ubmeje Tjeälddie
 • Malå sameby
 • Vapstens sameby

Representerade föreningar

 • Lycksele sameförening
 • Álgguogåhtie - umesamer i samverkan
 • Vaapsten Sïjte
 • Vadtejen Saemiej Síjte

Representanter Lycksele Kommun

 •  Kommunstyrelse, Lilly Bäcklund (S)
 •  Utbildningsnämnd, Lars Ohlsson (S)  
 •  Miljö- och samhällsnämnd, Stig-Lennart Karlsson (S)  
 •  Teknisk nämnd, vakant
 •  Socialnämnd, Vivan Åkerlund (S)
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 januari 2020