Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Kommunlogotyp

Kommunvapnet

Lycksele kommuns logotyp har två delar: vapenskölden med murkrona och texten ”Lycksele kommun”. 

I april 2014 kompletterades logotypen med texten ”Liksjuon kommuvdna” som betyder ”Lycksele kommun” på Umesamiska. Detta med bakgrund till att Lycksele kommun ingår i samiskt förvaltningsområde.

Om kommunvapnet
År 1947 fastställde Kungl. Maj:t vapnet för Lycksele stad enligt följande beskrivning: 

”I blått fält en upprest, tillbakaseende varghund av silver med röd beväring och däröver en av vågskura bildad ginstam av silver, belagd med ett blått besman.”

Besmanet symboliserar att Lycksele är en gammal handelsplats. 

Varghunden anknyter till landskapets vilda karaktär. 

Vågskuran visar Lyckseles läge vid Umeälven. 

Murkronan är ett värdighetstecken som visar på Lyckseles rang som stad. Svenska orter som före 1971 fick stadsprivilegier kan bära murkrona på skölden.  

Också Lycksele landskommun hade ett vapen (med tall och lodjur) men det fick vika vid sammanläggningen 1971 av Lycksele stad och Lycksele och Örträsks landskommuner. Kungl. Maj:t beslutade att den nya kommunen Lycksele skulle använda samma vapen som Lycksele stad (enligt skrivelse från Civildepartementet 27/11 1970).

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017