Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Grafisk profil

Här hittar du Lycksele kommuns grafiska profil. Det innebär information om hur kommunen kommunicerar grafiskt, med logotyper, färger, typsnitt och layout.

Vi håller oss till den grafiska profilen för att:

  • vara en tydlig avsändare. Genom att visuellt se lika ut i all kommunikation skapar vi större kännedom och mottagare kommer ihåg avsändaren bättre.
  • det ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap.
  • det underlättar arbetet och fokus kan läggas på att utforma budskap på bästa sätt.
  • vi sparar också pengar eftersom vi inte behöver ”uppfinna hjulet” på nytt varje gång vi gör grafiska produktioner.

Här kan du läsa eller ladda ner vår grafiska profil.

För detaljerade designriktlinjer, information om samprofilering, filmer eller vad som gäller kring bildrättigheter, kontakta kommunens kommunikatör.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 mars 2021

Kontakt


Kommunikatör

telefon 0950-166 00