Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Vård och omsorg

Utsatta grupper och äldre kan drabbas extra hårt vid smitta.

  • Solbackens dagverksamhet är stängd tillsvidare.
  • Antal växelvårdsplatser är reducerade.
  • Tillsammans med Vårdhygien på Region Västerbotten har kommunen nu infört krav på att använda munskydd under hela arbetspass och i alla verksamheter inom äldreomsorgen. Det berör äldreomsorgens särskilda boenden, LSS-boende, hemtjänsten, samt daglig verksamhet och görs i förebyggande syfte. Munskyddet ska användas under hela arbetspasset. Krav på munskydd gäller även besökare.
  • Resurscentrum håller stängt tillsvidare. 
  • Daglig verksamhet LSS och Röda Villan håller stängt till den 24 januari. 
  • Stugträffen öppnar igen den 8 december för verksamhet tre dagar i veckan med begränsat antal deltagare. Det är en öppen dagverksamhet för personer som har fått en godkänd biståndsbedömning för att delta.

Information till dig som närstående
Nyhet om information till närstående för att minska smittspridningen

Nyhet om information till närstående kring rutiner för att minska smittspridning samt vid bekräftade fall

Har du frågor?
Du kan alltid höra av dig om du har frågor om hur vi arbetar. Har du frågor om hur din närstående mår kan du kontakta boendet där din anhöriga bor genom telefon eller mejl. 

Coronanyheter inom omsorg

 
Äldre man får en spruta i armen av sköterska med skyddsutrustning.
Vaccineringen har startat i Lycksele

07 januari 2021

Under torsdagen påbörjades vaccineringen mot covid-19 på Lycksele kommuns särskilda boenden. En av de första att vaccineras var Svante Axelsson och Harriet Hedman boende på Öregården i Örträsk.


symbolbild corona
Information om läget inom omsorgsverksamheten

15 december 2020

Maskrosen har som tidigare meddelats haft fem boende med konstaterad covid-19. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


Coronavirus
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 49

04 december 2020

Denna vecka ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.


Uppdaterad information om Skogsgläntan

23 november 2020

Sedan vecka 46 har kommunen två brukare som konstaterats smittade med covid-19 på äldreboendet Skogsgläntan. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna i helgen har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun

13 november 2020

Vi har i dag 50 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Av dessa är 27 personal, 21 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


Smittad på äldreboende i Lycksele

10 november 2020

Spridningen av covid-19 ökar i Lycksele. Nu finns även ett konstaterat fall inom vårt äldreboende Skogsgläntan. Vi har en brukare i verksamheten som efter provtagning är konstaterad smittad.


genrebild coronavirus
Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat

09 november 2020

Vi har den 9 november 29 personer som är konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Detta berör både personal inom olika verksamheter och elever.


bild på innergård Skyttens äldreboende med blomma i förgrund och suddade kvinnor i bakgrunden
Besök på våra särskilda boenden

16 oktober 2020

Den första oktober upphörde det nationella besöksförbudet på våra särskilda boenden. Något som var mycket efterlängtat för många. Lycksele kommun säkerställer nu att det finns förutsättningar för att besöken kan genomföras på ett säkert sätt.


Äldre och yngre kvinna spelar sällskapsspel tillsammans, skrattar och ler.
Besöksförbudet på kommunens äldreboenden upphör

01 oktober 2020

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den första oktober. Om du vill besöka någon som bor på våra särskilda boenden i Lycksele kommun ber vi dig att först kontakta boendet för att få information om vilka rutiner som gäller inför besöket.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 december 2020