Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ny pandemilag i Sverige

Från och med den 10 januari 2021 så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller den till och med den 31 januari 2022, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Regeringen och myndigheter kan införa begränsningar för verksamheter avseende

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids-eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Syftet att minska smittspridning
Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut samt kontrollera hur restriktionerna följs.

Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.

Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. 


Här kan du läsa mer om tillsyn www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Uppdaterad den 24 september 2021