Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Förskola, skola och vuxenutbildning

I Lycksele kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn och elever som har symtom (även lindriga) så som hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.

Det innebär att det är viktigt med hygienrutiner och att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Familjekarantän och sjukdom Om någon i familjen testats positivt för covid-19 så stannar alla i familjen hemma även barn och elever hemma under den tid som familjen är i karantän. Detta är beslutat av regionens Smittsskyddsenhet.

När skolbarn är hemma på grund av sjukdom eller karantän så finns naturligtvis möjligheter att få skoluppgifter som kan göras hemma. Kontakta ditt barns lärare om det är aktuellt. Tyvärr kan eleverna inte delta på lektionerna via digitala fjärrlösningar, utom i enstaka undantagsfall då mycket speciella skäl föreligger och frånvaron från skolan beräknas bli långvarig.

Fjärr- och distansundervisning
Tannbergsskolan fortsätter med distans och fjärrundervisning med några program undantagna. Gäller till den 24 januari. 
Här kan du läsa mer om fjärr- och distansundervisning

Niorna på Tannbergsskolan
För att undvika trängsel på Finnbacksskolan kommer alla elever i årskurs 9 att under vecka 2 och 3 få merparten av sin undervisning i Tannbergsskolans lokaler. Mer detaljerad information till elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.

Musikskolan
Musikskolans undervisning fram till och med den 24 januari ska ske via fjärrundervisning. Musikskolans lokaler är ej öppna för elever under denna tid.

Behov av särskilt stöd
Elever i behov av särskilt stöd kan komma till skolan för undervisning efter samråd med respektive rektor.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter att vara distansbaserad.

  • Skärpta hygienrutiner har införts för matservering inom för- och grundskola.

För mer information https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Vill du läsa mer om sommarförskola och sommarfritids http://www.lycksele.se/innehall/nyheter/sommarforskola-och-sommarfritids/

Varför stänger inte Lycksele kommun skolor och förskolor?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget att inte stänga skolor och förskolor. Lycksele kommun följer dessa rekommendationer. Vi följer kontinuerligt förändringar som sker. 

Coronanyheter inom skola

 
Bild på framsidan på Tannbergsskolan, vinterbild
Undervisning på Tannbergsskolan vecka 3

14 januari 2021

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter under vecka 3 med vissa undantag. 


Skolstart vårterminen 2021

08 januari 2021

Efter ett långt jullov startar alla skolor upp igen för vårterminen måndag 11 januari. Här kan du läsa information om vad som gäller för de olika årskurserna. 


Tannbergsskolan tagen från framsidan på vintern
Fortsatt distansundervisning efter lovet

22 december 2020

Regeringen har beslutat att gymnasieskolorna ska fortsätta med fjärr- och distansundervisning fram till den 24 januari 2021. Det innebär att distans och fjärrundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter efter jullovet. 


Coronavirus
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 49

04 december 2020

Denna vecka ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.


Tannbergsskolan med vinter utanför huset
Fjärrundervisning fram till och med 6 januari

04 december 2020

Tannbergsskolans distans- och fjärrundervisning fortsätter som planerat fram till jullovet. Kommunens tidigare beslut och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kom igår stämmer bra överens med varandra.


bILD PÅ tANNBERGSSKOLAN FRAMIFRÅN
Information om fortsatt fjärrundervisning

25 november 2020

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.


bild Tannbergsskolan
Fortsatt fjärrundervisning med vissa undantag

19 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 48 med undantag för vissa program.


bild på Norrängsskolan
Information till vårdnadshavare

17 november 2020

Lycksele kommun får en del frågor om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter för barn och unga i förskola och skola med anledning av covid-19. Frågor har även handlat om varför förskolor och skolor inte stängs med anledning av det ökade smittläget i Lycksele kommun.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun

13 november 2020

Vi har i dag 50 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Av dessa är 27 personal, 21 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


Åtgärder på Finnbacksskolan

12 november 2020

Finnbacksskolan har gjort ett flertal åtgärder för att förhindra smittspridning. För att minska kontakten mellan elever på luncherna så äter en del klasser sin lunch på fritidsgården Midgård. Skolan försöker också glesa ut i klassrummen för att hålla avstånd mellan varandra.


Vinterbild Tannbergsskolans framsida
Fortsatt fjärrundervisning på Tannbergsskolan

12 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats.


Bild på bassäng i simhallen
Kommunen stänger verksamheter

10 november 2020

Stängningen av Lycksele simhall, bowlinghallen och fritidsgårdarna Midgård och Loftet förlängs en månad. Verksamheterna kommer att hålla stängt för allmänheten fyra veckor framåt.


genrebild coronavirus
Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat

09 november 2020

Vi har den 9 november 29 personer som är konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Detta berör både personal inom olika verksamheter och elever.


bild på Tannbergsskolan vinterbild
Ökad smittspridning i kommunen

05 november 2020

Just nu ser vi en ökning av covid-19 i Lycksele kommun, bland annat inom flera av våra egna verksamheter. Exakt hur många nya fall vi har i Lycksele kommun vet vi ännu inte då statistiken som är nerbruten på kommunnivå släpar efter.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 januari 2021