Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Det här gör kommunen

Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Kommunen har regelbundet samverkanskonferenser tillsammans med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter.

Lycksele kommun samverkar med länets krisberedskapsaktörer i hanteringen av coronapandemin. Vi, kommuner, myndigheter och trossamfund, arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten. Vårt mål är att på lång sikt skapa uthållighet i samhällets viktiga funktioner. 

Kommunen i stabsläge
Lycksele kommun är sedan den 5 november i stabsläge. Det innebär att vi har en stabsgrupp som bevakar och följer utvecklingen i kommunen och som snabbt kan sammankallas för att ta beslut på mycket kort varsel. Staben arbetar systematiskt för en sammanhållen hantering av händelsen.

Från och med måndag den 14 december ersätter de nationella råden och föreskrifterna de lokala råden för Västerbotten.

Med anledning av nya direktiv från regeringen som presenterades den 18 december har Lycksele kommun fattat följande beslut:

 • Samtliga idrottsanläggningar inomhus stängs, däribland ishallen och sporthallarna. 
 • Lycksele simhall och bowlinghallen fortsätter att hålla stängt för allmänheten fram tills den 24 januari.
 • Från och med lördag den 19 december är Lycksele bibliotek stängt. Detta inkluderar även eRUM samt biblioteksbussens verksamhet.
 • Fritidsgårdarna Loftet och Midgård fortsätter hålla stängt.
 • Daglig verksamhet LSS och Röda villan är stängt till och med den 24 januari. 
 • Resurscentrum är stängt tillsvidare.
 • Kommunhuset är stängt tillsvidare.
 • Familjecentralen är stängt till och med den 24 januari.
 • Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter med fjärr- och distansundervisning till den 24 januari, enligt beslut från regeringen.
 • För att undvika trängsel på Finnbacksskolan kommer alla elever i årskurs 9 att under vecka 2 och 3 få merparten av sin undervisning i Tannbergsskolans lokaler. Mer detaljerad information till elever och vårdnadshavare finns på Infomentor.
 • Rekommendationen är att all personal som kan arbeta hemifrån ska göra det.
 • Musikskolans undervisning efter jullovet och fram till och med den 24 januari ska ske via fjärrundervisning. Musikskolans lokaler är ej öppna för elever under denna tid.

Förhindra ryktesspridning
Det sprids väldigt mycket information om det nya viruset. Det kan vara svårt att veta vad som är sant eller inte. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela enbart bekräftad information.

För dig som är anställd inom kommunen
Lycksele kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal som uppvisar symptom på sjukdom att stanna hemma från arbetet. Samlad information för dig som anställd finns på Firstclass under mappen Information om corona, covid-19.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 januari 2021