Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Coronanyheter

Här hittar du nyheter som rör coronaviruset från Lycksele kommun.

 
Framsida Lycksele bibliotek, vinterbild
Öppettider för våra verksamheter

26 januari 2021

Från och med onsdag den 27 januari öppnar bibliotekets lokaler igen. Det är snabba biblioteksbesök som gäller - låna, lämna, gå. Den 27 januari öppnar även fritidsanläggningar för träning och fritidsaktiviteter för personer födda 2005 och senare. 


Bild på ishallen
Information om kommunens kultur- och fritidsanläggningar

22 januari 2021

Nya beslut har tagits gällande kommunens kultur- och fritidsanläggningar med anledning av regeringens besked under torsdagen.


Framsidesbild på Tannbergsskolan
Justerad rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan

21 januari 2021

Utifrån de nya rekommendationerna om gymnasieskolan som kom i dag så har nya beslut tagits kring undervisningen för eleverna på Tannbergsskolan. Från och med måndag 25 januari blir det delvis fjärr- och distansundervisning för eleverna.


Symbolbild corona
Lägesrapport vecka 2

15 januari 2021

För tillfället har vi sju konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter räknat från den första januari. Tre personal och fyra brukare. I kommunen i stort är det 18 nya konstaterat smittade sedan förra veckan. 


Bild på framsidan på Tannbergsskolan, vinterbild
Undervisning på Tannbergsskolan vecka 3

14 januari 2021

Fjärr- och distansundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter under vecka 3 med vissa undantag. 


Bild på kvinna med visir
Ny tillfällig pandemilag från och med 10 januari

12 januari 2021

Från och med den 10 januari så gäller en ny pandemilag för covid-19 i Sverige. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.


Skolstart vårterminen 2021

08 januari 2021

Efter ett långt jullov startar alla skolor upp igen för vårterminen måndag 11 januari. Här kan du läsa information om vad som gäller för de olika årskurserna. 


Äldre man får en spruta i armen av sköterska med skyddsutrustning.
Vaccineringen har startat i Lycksele

07 januari 2021

Under torsdagen påbörjades vaccineringen mot covid-19 på Lycksele kommuns särskilda boenden. En av de första att vaccineras var Svante Axelsson och Harriet Hedman boende på Öregården i Örträsk.


Lycksele bibliotek informerar

05 januari 2021

Med start måndag den 11 januari kan du ringa eller mejla biblioteket och berätta vad du vill låna så plockar personalen ihop en kasse till dig.


Bild på bilväg vinterbild
Munskydd i kollektivtrafiken

04 januari 2021

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.


symbolisk bild corona
Uppdatering om läget vecka 53

30 december 2020

Från förra veckan har vi inga nya bekräftat smittade av covid-19 inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Under nästa vecka inleds vaccineringen i Lycksele. 


Lycksele Airport blir en beredskapsflygplats

29 december 2020

Regeringen utser 16 flygplatser till temporära beredskapsflygplatser för att säkra ambulanstransporter under pandemin. En av flygplatserna som berörs är Lycksele flygplats.


symbolisk bild corona
Uppdatering om läget vecka 52

23 december 2020

Glädjande så ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Men det är fortfarande viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.


Tannbergsskolan tagen från framsidan på vintern
Fortsatt distansundervisning efter lovet

22 december 2020

Regeringen har beslutat att gymnasieskolorna ska fortsätta med fjärr- och distansundervisning fram till den 24 januari 2021. Det innebär att distans och fjärrundervisningen på Utbildningscentrum/Tannbergsskolan fortsätter efter jullovet. 


Idrottsanläggningar stängs i Lycksele

21 december 2020

Regeringen har meddelat nya hårdare corona-åtgärder som införs i hela landet. Det genom ytterligare nationella restriktioner för att stoppa smittspridningen. För Lycksele kommun innebär det att samtliga av kommunens idrottsanläggningar inomhus, däribland ishallen och sporthallar stängs från och med i dag.


Lycksele bibliotek stängt

21 december 2020

Regeringen har meddelat nya hårdare corona-åtgärder som införs i hela landet. Det genom ytterligare nationella restriktioner för att stoppa smittspridningen.


symbolisk bild på coronavirus
Uppdatering om läget vecka 51

18 december 2020

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Men det är fortfarande viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt. 

 


symbolbild corona
Information om läget inom omsorgsverksamheten

15 december 2020

Maskrosen har som tidigare meddelats haft fem boende med konstaterad covid-19. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


Kommunala verksamheter fortsatt stängda

11 december 2020

Från och med måndag den 14 december ersätter de nationella råden och föreskrifterna de lokala råden för Västerbotten.

 

 


Uppdatering om smittläget vecka 50

09 december 2020

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.


Coronavirus
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 49

04 december 2020

Denna vecka ser vi ett fortsatt läge med minskad smittspridningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.


Tannbergsskolan med vinter utanför huset
Fjärrundervisning fram till och med 6 januari

04 december 2020

Tannbergsskolans distans- och fjärrundervisning fortsätter som planerat fram till jullovet. Kommunens tidigare beslut och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer som kom igår stämmer bra överens med varandra.


Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun vecka 48

25 november 2020

Vi har i dag 90 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Av dessa är 45 personal, 37 elever och åtta brukare. Detta gäller perioden mellan den 4 och 25 november. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 

 


bILD PÅ tANNBERGSSKOLAN FRAMIFRÅN
Information om fortsatt fjärrundervisning

25 november 2020

Utbildningscentrum/Tannbergsskolan har gjort en planering för fortsatt fjärrundervisning och vad som gäller för enskilda program fram till jullovet.


Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

24 november 2020

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra.


Uppdaterad information om Skogsgläntan

23 november 2020

Sedan vecka 46 har kommunen två brukare som konstaterats smittade med covid-19 på äldreboendet Skogsgläntan. Vi måste tyvärr meddela att en av personerna i helgen har avlidit i sviterna i covid-19. Våra tankar går till de anhöriga.


bild på skidspår
Lokala föreskrifter i Lycksele

20 november 2020

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Västerbottens län, Kalmar län och Norrbottens län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.


bild Tannbergsskolan
Fortsatt fjärrundervisning med vissa undantag

19 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 48 med undantag för vissa program.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget vecka 47

18 november 2020

Vi har i dag 67 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Detta gäller perioden mellan den 4 -18 november. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


bild på Norrängsskolan
Information till vårdnadshavare

17 november 2020

Lycksele kommun får en del frågor om vad som gäller i fråga om rättigheter och skyldigheter för barn och unga i förskola och skola med anledning av covid-19. Frågor har även handlat om varför förskolor och skolor inte stängs med anledning av det ökade smittläget i Lycksele kommun.


Max åtta personer får samlas

17 november 2020

Regeringen föreslår att allmänna sammankomster begränsas ytterligare. Från och med 24 november och fyra veckor framåt får endast åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtidigt tas det tidigare undantaget för tillställningar på serveringsställen bort.


symbolisk bild corona
Uppdatering om smittläget för Lycksele kommun

13 november 2020

Vi har i dag 50 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns verksamheter. Av dessa är 27 personal, 21 elever och två är brukare på Skogsgläntan. Observera att siffrorna kan förändras snabbt. Bemanningsläget är ansträngt inom vissa verksamheter. 


Information angående provtagning

13 november 2020

För att kapaciteten ska räcka till är det viktigt att bara de med symtom tar ett prov.


Åtgärder på Finnbacksskolan

12 november 2020

Finnbacksskolan har gjort ett flertal åtgärder för att förhindra smittspridning. För att minska kontakten mellan elever på luncherna så äter en del klasser sin lunch på fritidsgården Midgård. Skolan försöker också glesa ut i klassrummen för att hålla avstånd mellan varandra.


Vinterbild Tannbergsskolans framsida
Fortsatt fjärrundervisning på Tannbergsskolan

12 november 2020

Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter under vecka 47 för gymnasieskolan. Under vecka 47 kommer även grundvux att arbeta med fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats.


Bild på Lycksele bibliotek framsida
Ändrad service på Lycksele bibliotek

11 november 2020

Ändrad service på Lycksele bibliotek på grund av rådande restriktioner inom Västerbotten. Gäller 2020-11-11 t.o.m. 2020-12-08 och kan komma att förlängas.


Smittad på äldreboende i Lycksele

10 november 2020

Spridningen av covid-19 ökar i Lycksele. Nu finns även ett konstaterat fall inom vårt äldreboende Skogsgläntan. Vi har en brukare i verksamheten som efter provtagning är konstaterad smittad.


Bild på bassäng i simhallen
Kommunen stänger verksamheter

10 november 2020

Stängningen av Lycksele simhall, bowlinghallen och fritidsgårdarna Midgård och Loftet förlängs en månad. Verksamheterna kommer att hålla stängt för allmänheten fyra veckor framåt.


Stricter guidelines Västerbotten county

10 november 2020

Information in english about new general advice in Västerbotten county.


Nya allmänna råd i Västerbotten

10 november 2020

Spridningen av covid-19 ökar i länet. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Därför gäller från och med i dag nya, lokala allmänna råd i Västerbotten.


genrebild coronavirus
Smittspridningen i Lycksele kommun har ökat

09 november 2020

Vi har den 9 november 29 personer som är konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Detta berör både personal inom olika verksamheter och elever.


bild på Tannbergsskolan vinterbild
Ökad smittspridning i kommunen

05 november 2020

Just nu ser vi en ökning av covid-19 i Lycksele kommun, bland annat inom flera av våra egna verksamheter. Exakt hur många nya fall vi har i Lycksele kommun vet vi ännu inte då statistiken som är nerbruten på kommunnivå släpar efter.


bild på coronavirus ritad
Tillsammans hjälps vi åt för att bromsa smittan

04 november 2020

Den största ökningen sedan pandemins början har nu skett i Västerbotten. Smittan ökar både i länet och landet och vi måste alla hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. Nu är det extra viktigt att följa rekommendationerna, för din egen skull och för andras.


bild på innergård Skyttens äldreboende med blomma i förgrund och suddade kvinnor i bakgrunden
Besök på våra särskilda boenden

16 oktober 2020

Den första oktober upphörde det nationella besöksförbudet på våra särskilda boenden. Något som var mycket efterlängtat för många. Lycksele kommun säkerställer nu att det finns förutsättningar för att besöken kan genomföras på ett säkert sätt.


Äldre och yngre kvinna spelar sällskapsspel tillsammans, skrattar och ler.
Besöksförbudet på kommunens äldreboenden upphör

01 oktober 2020

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den första oktober. Om du vill besöka någon som bor på våra särskilda boenden i Lycksele kommun ber vi dig att först kontakta boendet för att få information om vilka rutiner som gäller inför besöket.


Bild på corona virus
Extra stöd till föreningar med egna lokaler och anläggningar

17 augusti 2020

Förlängd ansökningstid till den sista september för tillfälligt extra stöd till föreningar.


Bild värmeljus
Våld i nära relationer

01 juli 2020

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma? Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? Det finns hjälp att få!


Information till närstående

24 juni 2020

Information till närstående som har anhöriga på ett av Lycksele kommuns vård- och omsorgsboenden.


Bild från Kristinebergs vävstugeförening
Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

11 juni 2020

Lycksele kommun har beslutat att införa särskilda insatser för att underlätta för föreningar i dessa coronatider.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 november 2020