Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företag

Lycksele kommuns näringslivskontor följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta det lokala näringslivet för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. Välkommen att kontakta oss.

Åtgärder för att mildra pandemins konsekvenser för företagare

 • Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Läs mer här!

 • Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Läs mer här!

 • Korttidsarbete-korttidspermittering. 
  Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 kommer att öppna 29 mars. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Läs mer här!

Skärpta råd till verksamheter.
Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

 • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
  Det ska vara golvyta som är fri från hyllor eller liknande.
  Du ska spara dokumentet hur du beräknat ytan.
  Du ska erbjuda dina kunder handdesinfektion eller möjlighet att tvätta händerna.


Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter gäller från och med 14 december.

 • Underlätta för alla att följa de råden.
  Exempel: Begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Dela upp arbetslaget, erbjud olika lunch- och fikatider och försök hitta lösningar så att så litet antal personer som möjligt träffas. Håll avstånd!
 • Se till att anställda kan följa råden.
  Exempel: Erbjud medarbetare utökade möjligheter att arbeta hemifrån och uppmana dem att göra det. Skjut upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

 

Föreskrifter för serveringsställen 
Från och med 24 december gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. 

Vid behov, kan serveringsstället även behöva göra ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndighetens råd är då att, om det behövs, öka avståndet mellan olika sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Öppetiden för samtliga serveringsställen är begränsad till 20.30 från 1 mars 2021. Avhämtning eller hemleverans av mat får ske senare.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn, befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Läs mer här. 

För dig som driver en verksamhet exempelvis inom besöks-, restaurang-, eller transportnäringen och fjällanläggningar har MSB tagit fram checklistor som du kan använda som stöd för att minska smittspridning. Läs mer här.

 

Fler bra länkar.

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

På Tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsida Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar där. På Skatteverkets hemsida finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. På regeringen.se kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på näringslivskontoret.

 

Coronanyheter inom företag

 
Linjediagram med antal smittade vecka 4, 5, 6, 7 och 8
Uppdatering om läget vecka 9

04 mars 2021

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Vi har under februari månad 433 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 171 personal, 239 elever och 23 brukare. Sedan 1 mars har vi 10 personer varav 5 personal, 1 elev och 4 brukare.


Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

24 november 2020

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 10 mars 2021

Näringslivskontoret


Kontakt

Näringslivskontoret