Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företag

Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer eftersom spridningen av covid-19 har minskat men det är fortsatt viktigt att hålla avstånd, stanna hemma vid minsta misstanke av smitta, testa sig vid symtom och att arbeta hemma om det är möjligt.

Att vaccinera sig är en av de viktigaste åtgärderna för att minska spridning av covid-19. Vi har alla ett ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19
och följa de försiktighetsåtgärder som finns. 

  • Informera de anställda att de ska stanna hemma vid symtom. 
  • Om möjligt erbjud de anställda att arbeta hemifrån. 
  • Möblera om, sätt upp information och erbjud säkrare alternativ till personal och kunder. Skapa utrymme för de anställda och era kunder, speciellt inomhus och i mindre utrymmen.
  • Ge anställda möjlighet att tvätta och desinfiera sina händer.

Samtliga råd och rekommendationer finns på www.folkhalsomyndigheten.se

Samlad information till dig som är arbetsgivare: https://www.regionvasterbotten.se/naringsliv-och-samhallsbyggnad/covid-19-naringslivsutveckling-och-kompetensforsorjning.

Fler bra länkar.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/

 

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/

 

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

På Tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsida Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar där. På Skatteverkets hemsida finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. På regeringen.se kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Kontakta näringslivskontoret

Lycksele kommuns näringslivskontor följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta det lokala näringslivet för att minska de negativa effekterna av coronapandemin.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på näringslivskontoret.

 

Coronanyheter inom företag

 
Linjediagram med antal smittade vecka 4, 5, 6, 7 och 8
Uppdatering om läget vecka 9

04 mars 2021

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt hög men antal rapporterade fall per vecka har minskat. Läget är allvarligt. Vi har under februari månad 433 personer konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 171 personal, 239 elever och 23 brukare. Sedan 1 mars har vi 10 personer varav 5 personal, 1 elev och 4 brukare.


Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

24 november 2020

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 augusti 2021

Näringslivskontoret


Kontakt

Näringslivskontoret