Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företag

Lycksele kommuns näringslivskontor följer händelseutvecklingen av coronaviruset (Covid-19) och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta det lokala näringslivet för att minska de negativa effekterna av coronapandemin. Välkommen att kontakta oss.


10 januari kom nya skärpta råd till verksamheter.
Verksamheter ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

 • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.


Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och verksamheter gäller från och med 14 december.

 • Underlätta för alla att följa de råden.
  Exempel: Begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Dela upp arbetslaget, erbjud olika lunch- och fikatider och försök hitta lösningar så att så litet antal personer som möjligt träffas. Håll avstånd!
 • Se till att anställda kan följa råden.
  Exempel: Erbjud medarbetare utökade möjligheter att arbeta hemifrån och uppmana dem att göra det. Skjut upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Förlängt stöd för korttidspermitteringar
Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. 
Läs mer här.

Förlängt omställningsstöd 
Företag ska ha haft ett tapp i omsättningen på mer än trettio procent jämfört med samma månader 2019 för att få del av stödet. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period. Stödet går även att söka för januari och februari 2021. Läs mer här.

Tillfälliga stöd från Region Västerbotten

 • Omställningscheck till följd av Covid 19
  Stöd går att söka för mindre företag med högst 9 anställda som drabbats extra hårt av coronapandemin. Det är sökbart fram till 2021-02-28 . Stödet kan gå till konsulter, samt eget arbete med omställning av verksamheten. Läs mer hos Region Västerbotten.

 • Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln
  Stödet behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödet är sökbart till 28 februari.
  Läs mer här.

 • Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen
  Behovsprövas för varje enskilt företag, Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödet är sökbart till 28 februari 2021.
  Läs mer här.

Företagsakuten 
Företagsakuten upphörde mitten på december 2020.

Medlemmar i Företagarna kan vända sig till deras juridiska rådgivning på 0771-454545.

Nya föreskrifter för serveringsställen från 24 december
Från och med 24 december gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till fyra personer. 

Vid behov, kan serveringsstället även behöva göra ytterligare åtgärder för att undvika trängsel. Folkhälsomyndighetens råd är då att, om det behövs, öka avståndet mellan olika sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn, befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Läs mer här. 

För dig som driver en verksamhet exempelvis inom besöks-, restaurang-, eller transportnäringen och fjällanläggningar har MSB tagit fram checklistor som du kan använda som stöd för att minska smittspridning. Läs mer här.

Fler bra länkar.

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du som är verksamhetsutövare tips, råd, checklista och exempel för att anpassa verksamhet så att du och dina medarbetare, besökare och gäster kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

På Tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Här hittar du information om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). Sidan uppdateras löpande.

Försäkringskassans hemsida Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar där. På Skatteverkets hemsida finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. På regeringen.se kan du följa regeringens arbete med anledning av coronaviruset.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på näringslivskontoret.

 

Coronanyheter inom företag

 
Livsmedelsföretagare i Lycksele kommun

24 november 2020

Fram tills nyligen har myndighetsnämnden kunnat genomföra livsmedelskontroller fysiskt och på plats. Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 kommer denna typ av kontroll tillfälligt att upphöra.


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 januari 2021

Näringslivskontoret


Kontakt

Näringslivskontoret