Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information om coronaviruset, covid-19

Illustration av coronaviruset

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Råd och rekommendationer som fortfarande gäller:

Vaccinera dig om du kan
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Det minskar risken för allvarlig sjukdom och död.

Läs mer om vaccin mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom
Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk.

Särskilt råd till ovaccinerade
Den som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller endast vuxna.

Ingen testning av allmänheten
Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19

Mer information hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se 

Du hittar även information på www.krisinformation.se

Senaste nyheterna om corona

 
Ritad bild på coronavirus
Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

01 april 2022

Från och med den första april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig.


Avveckling av restriktioner för kultur- och fritidsanläggningar

08 februari 2022

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari. Det innebär avveckling av restriktioner för kommunens kultur- och fritidsanläggningar.


Restriktioner tas bort 9 februari

03 februari 2022

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.


vinterbild
Flera åtgärder bedöms kunna avvecklas 9 februari

27 januari 2022

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna. 


Solnedgång med korpberget
Anpassade förhållningsregler

20 januari 2022

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. 

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022