Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information om coronaviruset, covid-19

Illustration av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september.

Steg fyra inleds den 29 september och innebär bland annat att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Läs mer på:
www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/

www.krisinformation.se

www.folkhalsomyndigheten.se/

Vaccination
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och hindra spridning av covid-19. Pandemin pågår fortfarande och för människor som inte har vaccinerat sig är det fortsatta restriktioner som gäller.

Det här är det som gäller för de som inte är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • Du bör hålla avstånd till andra människor
  • Du bör särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och med personer över 70 år.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderas att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer på:
www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/september/ovaccinerade-bor-fortsatta-vara-forsiktiga-efter-den-29-september/

Tredje dos vaccin till fler grupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin. Det omfattar de som bor på äldreboende, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

Barn från 12 år erbjuds vaccin
Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination mot covid-19 från 12 års ålder. Beslutet grundar sig på bedömningen att fördelarna med vaccination överväger nackdelarna.

 

 

Senaste nyheterna om corona

 
Folkhälsomyndigheten föreslår vaccinationsbevis

18 november 2021

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att införa vaccinationsbevis vid evenemang för personer som är 18 år och äldre från och med den 1 december. Vaccinationsbeviset ska kunna användas vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.


Föreställer corona viruset
Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

05 november 2021

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten börjar gälla från och med första november.


solnedgång där man suddigt ser folksamling
Avveckling av restriktioner

29 september 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort i dag den 29 september.


Bild på publik på djurparken
Uppdatering om läget vecka 35

09 september 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september. 


Symbolisk bild covid-19
Uppdatering om covid-19 vecka 33

26 augusti 2021

Lycksele kommun har under vecka 33 tre nya fall av covid-19 registrerade enligt den senaste statistiken från Region Västerbotten. Smittspridning sker huvudsakligen i sociala sammanhang, i familjen och vid utlandsresor och deltavarianten står för en större andel av de positiva fallen.
 


Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 29 september 2021