Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Folkhälsa

Folkhälsorådet arbetar med att utveckla och samordna det lokala arbetet för folkhälsa.

Folkhälsorådet är ett samarbetsorgan där politiker från Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting ingår.

Folkhälsa är att stötta hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att förbättra livsvillkor - hälsa. Arbetet bygger på samverkan och måste bedrivas på bred front av många olika aktörer för att nå framgång.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 mars 2021

Kontakt


Ordförande folkhälsorådet

Petra Svedin

Samordnare

telefon 0950-166 00