Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trafik och infrastruktur

Avgifter och taxor inom området trafik och infrastruktur.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för anslutning och efteranslutning av bredband till Lycksele stadsnät.

Avgifter för efteranslutning av enfamiljshus
I anslutningsavgiften för enfamiljshus till Lycksele kommuns fibernät ingår singelmod 1 fiber med mediakonverter (CPE) upp till 100 Mbit. Och avser allt material (upp till 150m), svets, montering, driftsättning inmätning och dokumentation.
Priset avgörs av hur stor del egenarbete kunden är villig att göra.

  • Kunden gör mycket eget arbete - Pris 10 000kr inkl moms*
  • Kunden  graver -  Pris 15 000kr inkl moms*
  • Leverantören ombesörjer allt arbete - Pris 20 000kr inkl moms*

Tryckning under vägar och grävning genom asfalterade vägar (i förekommande fall) debiteras med faktisk kostnad. Återställning av hårdgjorda ytor exempelvis asfaltering ingår ej.

Utrustning som tillhandahålls hos kund (CPE:n) är kunds egendom och efter garantitidens slut debiteras en kostnad för att laga eventuella fel.

Avgifter för efteranslutning av företag, lokal eller flerfamiljshus
I anslutningsavgiften för företag, lokal eller flerfamiljshus till Lycksele kommuns fibernät ingår singelmod 1 fiber med mediakonverter (CPE) upp till 100 Mbit. Och avser allt material (upp till 150m), svets, montering, driftsättning inmätning och dokumentation. Priset avgörs av hur stor del egenarbete kunden är villig att göra.

  • Kunden gör mycket egenarbete- Pris 10 000kr + 300kr/lokal + moms
  • Leverantören ombesörjer allt arbete- Pris 20 000kr + 300kr/lokal + moms

Tryckning under vägar och grävning genom asfalterade vägar (i förekommande fall) debiteras med faktisk kostnad. Återställning av hårdgjorda ytor exempelvis asfaltering ingår ej.

Utrustning som tillhandahålls hos kund (CPE:n) är kunds egendom och efter garantitidens slut debiteras en kostnad för att laga eventuella fel.

Efteranslutning med mer än 150 meter till kopplingspunkt, kontakta kommunen för offert.

 Vid nyanslutning i byar, kontakta kommunen för offert.
* Kostnaden för efteranslutning i byarna är 1 000 kronor högre än vid nybyggnadstillfället. Dock lägst 10 000 kronor.

Exempel: Byborna betalade vid utbyggnadstillfället 15 000 kronor. En efteranslutning kostar då 16 000 kronor om kunden gräver själv. Om byborna i stället bara betalade 6 000 kronor vid utbyggnad så kostar efteranslutningen 10 000 kronor.

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2020